Staj

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, mezuniyete hak kazanabilmeleri için, gerekli teorik ve pratik dersleri tamamlamalarının yanı sıra, öğrenimleri ile ilgili konularda faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kuruluşlarında staj yapmaları zorunludur. Stajlarını tamamlamayan ve stajı onaylanmayan öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez.
Bu kapsamda 4. yarıyılın bitiminden itibaren MOD 300 kodlu staj dersini almaları gerekmektedir. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu staj faaliyetlerini yürütecek ve koordine edecektir. Staj yeri kabul formunun en geç Haziran ayının ilk haftası, mesai saati içinde Pınar Türkdemir’e teslim edilmesi gerekmektedir. Staj raporlarının teslimi staj derslerine kayıt yapılan yarıyılda, final sınavlarının ilan edildiği ilk final haftasında staj sorumlularına imza karşılığı teslim edilecektir.

Staj Yönergesi için tıklayınız.

Staj Raporu Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.


Tarihler ve bilgilendirme

Kabul formu

Değerlendirme formu

Staj ücretleri işsizlik fonu katkısı formu

Cumartesi günleri için dilekçe örneği

Sigorta istememe dilekçesi


Letter of acceptance

Internship forms