Tanıtım

 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü; 2011-2012 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Öğretim programında yer alan dersler: temel, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere gruplanmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Misyonumuz, sektördeki ihtiyaca cevap verebilecek donanımda, sosyal sorumluluk farkındalığı yüksek, meslek etiği konularında duyarlı moda tasarımcıları yetiştirmektir.    

BÖLÜMÜN AVANTAJLARI

Moda ve Tekstil Tasarımı Programı, insanın temel gereksinmelerine hitap eden giyim sektörü ile doğrudan ilişkili olması ve Türkiye’nin öncü üretim sektörlerinden birine eleman yetiştirmesi bakımından her zaman gücünü koruyacaktır. Moda ve Tekstil Tasarımı Programı, disiplinler arası işbirliğine açık bir program olup, fakültenin diğer bölümlerinde halen yürütülmekte olan programlarla sürekli etkileşim içerisindedir.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun öğrencilerimiz; tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında,  moda evlerinde, tekstil firmalarının tasarım departmanlarında,  fabrikaların tasarım, ür-ge ve ar-ge bölümlerinde,  moda markaların ihracat ve müşteri ilişkileri bölümlerinde, bireysel girişim ile kendi işyerlerinde ve tekstil sektörü içinde daha birçok alanda istihdam olanağı bulabilmektedirler. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerimiz ilgi ve beceri alanlarına göre moda tasarımı alanında; moda fotoğrafı, styling, moda pazarlama ve yönetimi, mağaza yönetimi, sunuş ve organizasyon, moda editörlüğü, marka PR yönetimi, vb. alanlara da yönelebilmektedirler.

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM ALANLARI

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin dördüncü yarıyıl sonunda 30 iş günü mesleki alan stajı yapmaları ve belirlenen kriterlere göre stajda başarılı olmaları gerekmektedir.

YURTDIŞI EĞİTİM İMKANLARI

Bölümümüz fakültemizin anlaşmalı olduğu okullar bünyesindeki Moda Tasarımı bölümleri ile Erasmus öğrenci değişimi programı uygulamaktadır. Gerekli şartları sağlayan öğrenciler bu imkandan yararlanabilmektedirler.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Bölümümüz,  ÖSYM Merkezi Yerleştirme TM-2  puan türüyle öğrenci almaktadır.

Kontenjan ve burs bilgileri için web sayfamızı ziyaret ediniz.

Detaylı bilgi için:

Instagram:  @baskentuniversitesimoda