Yönetim

Dekan:

Prof. Dr. Adnan TEPECİK 

Dekan Yardımcısı:

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan V. :

Prof. Dr. Adnan TEPECİK 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı:

Öğr. Gör. Pınar TÜRKDEMİR